ผงเพชร เครื่องเจาะคอนกรีต กระบอกเจาะคอนกรีต - ไทรโอเชี่ยน (ประเทศไทย)

0-2862-0202, 0-2440-1233

แคตตาล็อกออนไลน์

  • ผงเพชร  เครื่องเจาะคอนกรีต กระบอกเจาะคอนกรีต - ไทรโอเชี่ยน (ประเทศไทย)  - กระบอกเจาะคอนกรีต Shibuya

    กระบอกเจาะคอนกรีต Shibuya

  • กระบอกเจาะคอนกรีต Shibuya

    กระบอกเจาะคอนกรีต (Coring) ใช้งานแบ่งได้ เป็น 2 แบบดังนี้ 1.ใช้งานเจาะทั่วไป เช่น งานร้อยท่อไฟฟ้า ประปา แอร์ เปิดช่อง เจาะทดสอบคอนกรีต งานกำจัดปลวก เจาะสำรวจ 2.ใช้งานฝังเคมิคอลโบลท์ หรือฝังสตัท เช่น ในงานติดตั้งเครื่องจักร ติดตั้งโครงเหล็กอาคาร จะมีขนาดกระบอก(Diameter)ตามขนาดสตัทที่ใช้ไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่ สินค้าของเราก็ตอบโจทย์ทุกท่าน เพ...

    หมวดหมู่ : ขัดเรียบ ขัดเงาและฝน